Warta przy Grobie Pańskim

W Wielką Sobotę druhowie z jednostek OSP Żerkowice i OSP Chmielowice pełnią wartę przy Grobie Pańskim w kościele w Chmielowicach. Tradycja ta na naszym terenie wywodzi się od Zakonu Rycerskiego Bożogrobców, którzy sprowadzeni w 1163 roku do Polski co roku tworzyli replikę Grobu Pańskiego i wystawiali przy nim zbrojne warty.

Zobacz zdjęcia